Poznate i kao higijenske palete

Visok kvalitet i sigurnost

H1 PalettenOve palete se pretežno koriste u higijenskoj i prehrambenoj industriji.

Najčešće se mogu videti u kombinaciji sa raznovrsnim gajbama (kao što su npr E2-gajbe).

Često se upotrebljavaju u eksportu, jer za izvoz nisu potrebne dodatne dozvole.

Mere:1.200 x 800 x 160 mm
Težina:18 kg
Statična nosivost:5.000 kg
Dinamična nosivost:1.250 kg
Nosivost u visokom:1.000 kg
Dodatne informacije:Dobre karakteristike čišćenja, otporne na kiseline, masti i štetočine, rok trajanja od 5-10 godina.