Hemijske palate

Hemijske palete, odlične za višestruku primenu

 

Proizvodnja hemijskih (HP) paleta se prilagođava specifičnim zahtevima hemijske industrije. Međutim, zbog mogućnosti izbora velikog broja oblika (HP1 – HP9), ove jednokratne palete mogu biti i za opštu upotrebu .
od HP 1 do HP 5 – Takozvane palete sa klizačima, koje se velikim delom koriste od strane hemijskih kompanija iz sledećih razloga:

HP 6 do HP 9 – Ove palete se takođe nazivaju ,,palete sa dve površine” , ,,okvir-palete” ili ,,prozor-palete”, i razlikuju se od paleta HP 1 do HP 5 po većoj stabilnosti i nosivosti.

Mere:1000 x 1200 mm
Težina:20 kg
Nosivost:1000 kg
Materijal:drvo
Mere:800 x 1200 mm
Težina:17 kg
Nosivost:1000 kg
Materijal:drvo
Mere:1140 x 1140 mm
Težina:12 kg
Nosivost:1000 kg
Materijal:drvo
Mere:1100 x 1300 mm
Težina:26 kg
Nosivost:1000 kg
Materijal:drvo
Mere:760 x 1140 mm
Težina:19 kg
Nosivost:1000 kg
Materijal:drvo
Mere:1200 x 1000 mm
Težina:22 kg
Nosivost:1000 kg
Materijal:drvo
Mere:1300 x 1100 mm
Težina:31 kg
Nosivost:1000 kg
Materijal:drvo
Mere:1140 x 1140 mm
Težina:26 kg
Nosivost:1000 kg
Materijal:drvo
Mere:1140 x 1140 mm
Težina:31 kg
Nosivost:1000 kg
Materijal:drvo

Osobe za kontakt

Komercijala

Tomislav Milutinović

Tel: +381(0)605656097

email: [email protected]

Violeta Nikolić

Tel: +381(0)605656080

email: [email protected]

TO-MA PALETE PLUS DOO

Identifikacioni podaci

Adresa: Rumski drum 9 Irig

Matični broj: 20982802

PIB: 108357119

Šifra delatnosti: 1624

Račun dinarski1: 340-1101035484

Račun dinarski2: 340-1101093684

Račun devizni: 340-1000971448