Kriterijumi Evropskog paletnog pula za zamenu EURO-paleta

Palete moraju pri zameni odgovarati određenim kriterijumima za zamenu.

Ovako izgleda jedna razmenljiva paleta:

zamenjiva paleta

Euro-palete koje se ne mogu zameniti:

Ukoliko EURO-palete imaju jedno ili više od prikazanih oštećenja, onda se ne mogu zameniti i moraju biti popravljene prema odredbama instrukcijskog lista UIC, broj 435-4.

nezamenjiva paletaFali oznaka EUR desno, kao i oznaka železnice na levoj strani.
slomljena daskaDonja ili gornja ivična daska je tako slomljena, da se vidi više od jednog eksera ili zavrtnja.
Daska je popreko ili ukoso polomljenaDaska je popreko ili ukoso polomljena.
Drvena kocka fali ili je tako rascepljena, da se može videti više od jednog eksera.Drvena kocka fali ili je tako rascepljena, da se može videti više od jednog eksera.
fali daskaFali daska.
Više od dveju donjih ili gornjih ivičnih daski su tako slomljene, da se vidi više od jednog eksera ili zavrtnja.Više od dveju donjih ili gornjih ivičnih daski su tako slomljene, da se vidi više od jednog eksera ili zavrtnja.