zamena

Kriterijumi za zamenu

Kriterijumi Evropskog paletnog pula za zamenu EURO-paleta

Palete moraju pri zameni odgovarati određenim kriterijumima za zamenu.

Ovako izgleda jedna razmenljiva paleta:

zamenjiva paleta


Euro-palete koje se ne mogu zameniti:

Ukoliko EURO-palete imaju jedno ili više od prikazanih oštećenja, onda se ne mogu zameniti i moraju biti popravljene prema odredbama instrukcijskog lista UIC, broj 435-4.

nezamenjiva paletaFali oznaka EUR desno, kao i oznaka železnice na levoj strani.
slomljena daskaDonja ili gornja ivična daska je tako slomljena, da se vidi više od jednog eksera ili zavrtnja.
Daska je popreko ili ukoso polomljenaDaska je popreko ili ukoso polomljena.
Drvena kocka fali ili je tako rascepljena, da se može videti više od jednog eksera.Drvena kocka fali ili je tako rascepljena, da se može videti više od jednog eksera.
fali daskaFali daska.
Više od dveju donjih ili gornjih ivičnih daski su tako slomljene, da se vidi više od jednog eksera ili zavrtnja.Više od dveju donjih ili gornjih ivičnih daski su tako slomljene, da se vidi više od jednog eksera ili zavrtnja.

Osobe za kontakt

Komercijala

Tomislav Milutinović

Tel: +381(0)605656097

email: [email protected]

Violeta Nikolić

Tel: +381(0)605656080

email: [email protected]

TO-MA PALETE PLUS DOO

Identifikacioni podaci

Adresa: Rumski drum 9 Irig

Matični broj: 20982802

PIB: 108357119

Šifra delatnosti: 1624

Račun dinarski1: 340-1101035484

Račun dinarski2: 340-1101093684

Račun devizni: 340-1000971448