PROFESIONALCI ZA PALETE

Kontakt

OSOBE ZA KONTAKT
Direktor - komercijala
Tomislav Milutinović
Tel: +381(0)605656097

email: t.milutinovic@to-ma.at

Administracija
Violeta Nikolić
Tel: +381(0)605656080

email: v.nikolic@to-ma.at

TO-MA PALETE PLUS DOO

PROIZVODNJA I PRODAJA EURO PALETA

Rumski drum 9, 22406 Irig, PAK: 335199

022/2462 988   060/56-56-097

www.to-ma.rs

t.milutinovic@to-ma.at

PIB: 108357119 Mat. broj: 20982802 šifra delatnosti: 1624 Unicredit bank srbija A.D. Beograd: 170-30037560000-11

Erste banka A.D. Novi sad; 340-0000011010354-84; 340-0000011010936-84

IDENTIFIKACIONI PODACI

-

Firma (pun naziv)

Firma (skraćeni naziv)

TO-MA PALETE PLUS DOO IRIG

TO-MA PALETE PLUS DOO

-

Matični broj

20982802

-

PIB

108357119

-

Oblik-pravna forma

DOO

-

Ovlašćeno lice

Tomislav Milutinović

-

Sedište

Irig

-

Opština

Irig

-

PAK

335199

-

Adresa

Rumski drum 9

-

Mobilni telefon

+381 60 56 56 097

-

Fiksni telefon

+381 22 2462 988

-

E-mail

t.milutinovic@to-ma.at

-

Web

www.to-ma.rs

PODACl O DELATNOSTI

-

Delatnost

Proizvodnja drvne ambalaže

-

Šifra delatnosti

1624

Kontaktirajte nas

Imate pitanja?

Onda nas možete jednostavno nazvati na sledeći broj telefona :

Tel: 060/56-56-097
Tel: 060/56-56-080