euro palete

EPAL/EUR palete

Mi smo ovlašćeni proizvođač EPAL paleta i ovlašćeni za popravku EPAL/EUR paleta.

Visok kvalitet i sigurnost

EPAL/EUR palete predstavljaju osnov našeg poslovanja i one su najčešće korišćena transportna ambalaža na svetu. Proizvodimo ih prema standardima Evropske asocijacije za palete (EPAL), a popravljamo u našem centru za reparaciju. Time možemo da garantujemo da iz našeg servisa izlaze samo palete u skladu sa zahtevanim standardom kvaliteta.

Ne mora uvek sve biti NOVO

Profitirajte od naše usluge popravke paleta i značajno smanjite troškove svog poslovanja, tako što ćete palete popravljati kod nas. Kako bismo upotpunili ponudu, nudimo i uslugu zamene EUR paleta.  Isporučujemo Vam nove palete i u zamenu za njih preuzimamo korišćene (polovne).

Kad je reč o  EPAL/EUR paletama, mogu se razlikovati sledeće vrste kvaliteta paleta:

Nove EPAL palete:

Isporučuju se direktno od proizvođača ili dobavljača za prvu upotrebu.

Proizvode se u skladu sa  EPAL standardom.

Koriste se posebno u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji  kao i u  proizvodnji, skladištenju i transportu gde se zahteva najviši nivo higijene i kvaliteta.

EPAL/EUR palete I klase (svetle):

EPAL/EUR palete koje su imale manji broj manipulacija u procesu proizvodnje, skladištenja i transporta, ali  koje u potpunosti imaju očuvana osnovna mehanička svojstva i nosivost nove EPAL palete.

Zbog manjeg broja korišćenja estetska svojstva ovih paleta su lošija nego kod novih EPAL paleta, što se ogleda u tamnijoj boji drveta i manjim ubojima izloženih površina usled manipulacije sredstvima integralnog transporta (viljuškari-paletari).

EPAL/EUR palete II klase (tamne):

EPAL/EUR palete koje su imale veći broj manipulacija u procesu proizvodnje, skladištenja i transporta ili su usled dužeg vremena stajanja vidljivo promenile estetska svojstva.

Ovo se ogleda u tamnijoj boji drveta ili manjim ubojima i naprsnućima usled manipulacije sredstvima integralnog transporta (viljuškari-paletari) koji ne umanjiju mehanička svojstva i nosivost palete.

Koriste se za pakovanje, skladištenje i transport robe  na EPAL/EUR paletama u uslovima gde estetski zahtevi nisu prioritet.

 • Oštećene-polomljene EPAL/EUR palete
  • Odnosi se na istrulele ili polomljene EURO-palete.
 • Popravljene (reparirane) EPAL/EUR palete:
  • Popravljamo EPAL/EUR palete koje ne spadaju u kategoriju zamenljivih i one onda opet prelaze u kategoriju polovnih/zamenljivih.
  • Oštećene-polomljene EPAL/EUR palete popravljaju se u našem registrovanom i licenciranom centru za reparaciju. Takve EPAL/EUR palete se posle popravke isporučuju kupcima kao ispravne-popravljene korišćene palete.
euro paleta
Mere:1.200 x 800 x 144 mm
Težina:25 kg
Nosivost:1.500 kg
Materijal:drvo
EPAL:Da
IPPC:moguće

Alternativne oznake: EURO- palete, euro palete, ravne palete, pul palete, zamenljive palete,...

Kategorija: Četvoroulazne ravne palete

Sopstvena težina: 20 - 24 kg (u zavisnosti od vlažnosti palete)

 • 2 ivične daske (1200 x 145 x 22)
 • 2 doivične daske (1200 x 100 x 22)
 • 1 srednja daska (1200 x 145 x 22)
 • 3 poprečne daske (800 x 145 x 22)
 • 2 donje ivične daske (1200 x 100 x 22)
 • 1 donja srednja daska(1200 x 145 x 22)
 • 3 drvene kocke (145 x 145 x 78)
 • 6 drvenih kocki (145 x 100 x 78)
 • 78 eksera

 • Svi ekseri, koji se koriste za spajanje EURO-palete, obeleženi su oznakom na glavi. Oznaka se obično sastoji od dva slova.
 • Isto tako se na drvenim kockama obeju dužih strana palete nalaze tri pečata.
 • Ukoliko je paleta tretirana IPPC procedurom, to se može na uočiti na srednjoj nožici, koja je dodatno na levoj strani obeležena simbolom u obliku klasa žita i vertikalnim natpisom IPPC.

Tokom toplotnog tretmana se jezgro drveta 30 minuta zagreva najmanje na 56°C, kako bi se otklonili potencijalni paraziti ili štetočine. Ove palete su označene dodatnim pečatom (pogledati gore).

 

AT     ISO- kod za Austriju

XX     zvanična overena oznaka od strane nadležnih organa za izdavanje dozvola

000    Registarski broj preduzeća, koje je proizvelo ili tretiralo drvo korišćeno za drvenu ambalažu.

DB     „Debarked“ = ,,oljušteno", skinuta kora

HT     Primenjeni tretman: Heat Treatment (jezgro drveta na 56°C najmanje 30 minuta)

Osobe za kontakt

Komercijala

Tomislav Milutinović

Tel: +381(0)605656097

email: [email protected]

Violeta Nikolić

Tel: +381(0)605656080

email: [email protected]

TO-MA PALETE PLUS DOO

Identifikacioni podaci

Adresa: Rumski drum 9 Irig

Matični broj: 20982802

PIB: 108357119

Šifra delatnosti: 1624

Račun dinarski1: 340-1101035484

Račun dinarski2: 340-1101093684

Račun devizni: 340-1000971448