PROFESIONALCI ZA PALETE

Kriterijumi ispravnosti EPAL Euro paleta

Euro-palete koje se ne mogu zameniti:
Ukoliko EURO-palete imaju jedno ili više od prikazanih oštećenja, onda se ne mogu zameniti i moraju biti popravljene prema odredbama instrukcijskog lista UIC, broj 435-4.

Nedostaje oznaka EUR desno, kao i oznaka železnice na levoj strani.

Donja ili gornja ivična daska je tako slomljena, da se vidi više od jednog eksera ili zavrtnja.

Daska je popreko ili ukoso polomljena.

Drvena kocka fali ili je tako rascepljena, da se može videti više od jednog eksera.

Nedostaje daska

Više od dveju donjih ili gornjih ivičnih daski su tako slomljene, da se vidi više od jednog eksera ili zavrtnja.